1
από Δήμου Α., Σίγκα Αθηνά
Στοιχεία έκδοσης: 2002
Άλλοι συγγραφείς: '; ...Μαρτινίδης Πέτρος...

Διπλωματική Εργασία
5
από Μαρτινίδης Πέτρος
Στοιχεία έκδοσης: 1979

Βιβλίο
6
από Μαρτινίδης Πέτρος
Στοιχεία έκδοσης: 1975

Διδακτορική Διατριβή
7
από Μαρτινίδης Πέτρος
Στοιχεία έκδοσης: 1974

Βιβλίο