1
από Ματσικούδη-Ηλιοπούλου Μ.
Στοιχεία έκδοσης: 1991

Βιβλίο
2
από Ματσικούδη-Ηλιοπούλου Μ.
Στοιχεία έκδοσης: 1986

Βιβλίο
3
από Ματσικούδη-Ηλιοπούλου Μ.
Στοιχεία έκδοσης: 1980
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
5
από Τζεκάκης Ε., Ματσικούδη-Ηλιοπούλου Μ.
Στοιχεία έκδοσης: 1976

Βιβλίο