1
...Αλέξανδρος Γ. Μαχαίρας Α.Ε....

Βιβλίο
3
από Αλτηγός Νικόλαος Η., Κυριακού Α., ΜΑΧΑΙΡΑΣ Α.
Στοιχεία έκδοσης: 1964

Βιβλίο
4
από Αλτηγός Νικόλαος, Κυριάκος Κ., Μαχαίρας Α.
Στοιχεία έκδοσης: 1963

Άρθρο περιοδικού