1
από Σκίκος Γ., Μαχιάς Α.
Στοιχεία έκδοσης: 1992

Εισήγηση συνεδρίου
3
από Futuyma D.
Στοιχεία έκδοσης: 1990
Άλλοι συγγραφείς: '; ...Μαχιάς Α....

Βιβλίο
4
από Μαχιάς Α.
Στοιχεία έκδοσης: 1990

Βιβλίο
5
από Μαχιάς Α.
Στοιχεία έκδοσης: 1990
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του σεμιναρίου

Εισήγηση σεμιναρίου
6
από Μαχιάς Α.
Στοιχεία έκδοσης: 1989
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του σεμιναρίου

Εισήγηση σεμιναρίου
7
από Μαχιάς Α.
Στοιχεία έκδοσης: 1989

Βιβλίο
8
από Μαχιάς Α., Αντωνόπουλος Σ.
Στοιχεία έκδοσης: 1989

Βιβλίο
11
από Μαχιάς Α.
Στοιχεία έκδοσης: 1988
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
12
από Μαχιάς Α.
Στοιχεία έκδοσης: 1988
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση ημερίδας
13
από Κωνσταντίνου Ν., Σουφλής Ιωάννης, Μαχιάς Α.
Στοιχεία έκδοσης: 1988

Εισήγηση συνεδρίου
15
από Μαχιάς Α.
Στοιχεία έκδοσης: 1987

Βιβλίο
16
από Μαχιάς Α.
Στοιχεία έκδοσης: 1987

Βιβλίο
17
από Μαχιάς Α.
Στοιχεία έκδοσης: 1977

Βιβλίο
18
από Μαχιάς Α.
Στοιχεία έκδοσης: 1975

Βιβλίο
19
από Μαχιάς Α.
Στοιχεία έκδοσης: 1972

Βιβλίο
20

Βιβλίο