3
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση συνεδρίου
4
από Μενδρινός Δ.
Στοιχεία έκδοσης: 2000
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

Εισήγηση συνεδρίου
5
από Μενδρινός Δ.
Στοιχεία έκδοσης: 1989
Το πλήρες κείμενο (από την έκδοση των Τεχν. Χρονικών)

Εισήγηση ημερίδας
6
7
από Μενδρινός Δ.
Στοιχεία έκδοσης: 1988

Διδακτορική Διατριβή