1
από Καράβη Εφη, Μεντή Φιλιώ, Αστερίου Ελενα
Στοιχεία έκδοσης: 2006

Βιβλίο
4
από Ρόβλιας Ντίνος Χρ., Μεντή Φιλιώ
Στοιχεία έκδοσης: 1999

Βιβλίο
5
από Ρόβλιας Ντίνος Χρ., Μεντή Φιλιώ, Καράβη Εφη
Στοιχεία έκδοσης: 1991

Βιβλίο