1
Αρχιτέκτονες: Μεταξάς Γεράσιμος, Κουμέλης Ιωάννης
Διεύθυνση: Πειραιάς

Κτίριο
2
Αρχιτέκτονες: Χάνσεν Θεόφιλος, Καυταντζόγλου Λύσσανδρος, Μεταξάς Γεράσιμος
Διεύθυνση: Αθήνα, Πανεπιστημίου

Κτίριο
3
Αρχιτέκτονες: Shaubert, Κοκκίνης Κωνσταντίνος, Μεταξάς Γεράσιμος
Διεύθυνση: Πειραιάς, Περιοχή Αγίου Σπυρίδωνος, (Πειραιάς)

Κτίριο
4
Αρχιτέκτονας: Μεταξάς Γεράσιμος

Κτίριο