2

Βιβλίο
3
από Μητροπία Μαίρη
Στοιχεία έκδοσης: 2013

Βιβλίο
4

Βιβλίο
5

Βιβλίο
6
από Μητροπία Μαίρη
Στοιχεία έκδοσης: 2011

Βιβλίο
10
από Μητροπία Μαίρη
Στοιχεία έκδοσης: 2009

Εισήγηση ημερίδας
12
από Μητροπία Μαίρη
Στοιχεία έκδοσης: 2008

Εισήγηση συμποσίου
13
15
από Μητροπία Μαίρη
Στοιχεία έκδοσης: 2006

Εισήγηση συνεδρίου
16
από Μητροπία Μαίρη
Στοιχεία έκδοσης: 2005

Εισήγηση
18

Μελέτη
19

Μελέτη