1
Στοιχεία έκδοσης: 2018
... ψηφιακά εργαλεία, στο πλαίσιο του διεθνούς ανταγωνισμού. Fab Labs - makerspaces - desktop manufacturing...
Τα περιεχόμενα της εσπερίδας

Ημερίδα
2
... ψηφιακά εργαλεία, στο πλαίσιο του διεθνούς ανταγωνισμού. Fab Labs - makerspaces - desktop manufacturing...
Η παρουσίαση της Folli Folli
Η παρουσίαση της ΟΤΕ-Estate
Η παρουσίαση του εργαστηρίου LUDD
Τα περιεχόμενα της εσπερίδας

Εισήγηση ημερίδας
3
από Καρούνος Θεόδωρος
Στοιχεία έκδοσης: 2018
... ψηφιακά εργαλεία, στο πλαίσιο του διεθνούς ανταγωνισμού. Fab Labs - makerspaces - desktop manufacturing...
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα της εσπερίδας

Εισήγηση ημερίδας