1
από Μιμίκου Μ. Α.
Στοιχεία έκδοσης: 2011
Περιεχόμενα του τεύχους
Το πλήρες κείμενο

2
από Μιμίκου Μ. Α.
Στοιχεία έκδοσης: 2010
Περιεχόμενα του τεύχους
Το πλήρες κείμενο

6
από Μιμίκου Μ. Α.
Στοιχεία έκδοσης: 2009
Το πλήρες κείμενο

9
από Μιμίκου Μ.
Στοιχεία έκδοσης: 2006

Βιβλίο
10
από Μιμίκου Μ., Μπαλτάς Ε. Α.
Στοιχεία έκδοσης: 2006

Βιβλίο
13
από Μιμίκου Μ., Μπαλτάς Ε. Α.
Στοιχεία έκδοσης: 2002

Βιβλίο
18
από Μιμίκου Μ., Μπαλτάς Ε.Α., Αναγνώστου Ε.
Στοιχεία έκδοσης: 1994
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
19
από Μιμίκου Μ.
Στοιχεία έκδοσης: 1994

Βιβλίο