10
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
12
από Μιχάλτσος Γεώργιος
Στοιχεία έκδοσης: 1994

Βιβλίο
14
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
16
από Μιχάλτσος Γεώργιος
Στοιχεία έκδοσης: 1976

Διδακτορική Διατριβή
17
από Μιχάλτσος Γεώργιος Θ.
Στοιχεία έκδοσης: 1969
Το πλήρες κείμενο
Παροράματα

Άρθρο περιοδικού
18
από Μιχάλτσος Γεώργιος Θ.
Στοιχεία έκδοσης: 1967
Το πλήρες κείμενο
Η αγγλική περίληψη

Άρθρο περιοδικού