4
από Μιχαηλίδης Α.
Στοιχεία έκδοσης: 2000

Διπλωματική Εργασία
5

Εισήγηση συνεδρίου
6
από Παναγόπουλος Χ., Φασούλα Λ.Δ., Μιχαηλίδης Α.
Στοιχεία έκδοσης: 1997

Εισήγηση συνεδρίου
7
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα της ημερίδας

Εισήγηση ημερίδας