1
Αρχιτέκτονες: Βικέλας Ιωάννης, Μιχαλέας Παύλος
Διεύθυνση: Αθήνα, Βασιλίσσης Σοφίας και Ακαδημίας

Κτίριο
2
από Μιχαλέας Παύλος
Στοιχεία έκδοσης: 1962
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
3
από Μιχαλέας Παύλος
Στοιχεία έκδοσης: 1962
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
4
από Μιχαλέας Παύλος
Στοιχεία έκδοσης: 1957
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
5
από Μιχαλέας Παύλος
Στοιχεία έκδοσης: 1957
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
6
από Μιχαλέας Παύλος
Στοιχεία έκδοσης: 1957
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
7
από Μιχαλέας Παύλος
Στοιχεία έκδοσης: 1957
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
8
Αρχιτέκτονας: Μιχαλέας Παύλος
Διεύθυνση: Εκάλη, Θησέως Ο.Τ.14

Κτίριο