1
από Omura George, Richardson Paul
Στοιχεία έκδοσης: 1995
Άλλοι συγγραφείς: '; ...Μιχαλόπουλος Κων....

Βιβλίο
2
από Καραλής Βασίλειος., Μιχαλόπουλος Κων.
Στοιχεία έκδοσης: 1989

Βιβλίο
3
από Μιχαλόπουλος Κων.
Στοιχεία έκδοσης: 1987

Διπλωματική Εργασία