1
Αρχιτέκτονες: Βουρέκας Εμμανουήλ, Βικέλας Ιωάννης, Δεκαβάλλας Κωνσταντίνος, Μολφέσης Σπύρος
Διεύθυνση: Αθήνα, Βασ. Σοφίας και Πανεπιστημίου

Κτίριο
2
Αρχιτέκτονας: Μολφέσης Σπύρος
Διεύθυνση: Αθήνα, Σίνα 31

Κτίριο
3
Αρχιτέκτονες: Μολφέσης Σπύρος, Παπαγιάννης Θύμιος
Διεύθυνση: Αθήνα, Καρόλου και Ακομινάτου

Κτίριο