1
από Μοσχάτος Α.
Στοιχεία έκδοσης: 1992

Βιβλίο
2
από Μοσχάτος Α., Σπέης Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 1992

Εισήγηση συνεδρίου
3
από Μοσχάτος Α.
Στοιχεία έκδοσης: 1985

Εισήγηση συνεδρίου
5
από Μοσχάτος Α.
Στοιχεία έκδοσης: 1982

Εισήγηση ημερίδας