3
από Σιέττος Κ., Μπάφας Β.
Στοιχεία έκδοσης: 2001

Εισήγηση συνεδρίου
4
από Μπάφας Β., Νταλταγιάννης Σ.
Στοιχεία έκδοσης: 1996

Διπλωματική Εργασία
5
από Μπάφας Β.
Στοιχεία έκδοσης: 1986
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
7
από Κουμούτσος Νικόλαος Γ., Λυγερού Β., Μπάφας Β.
Στοιχεία έκδοσης: 1981

Βιβλίο
8
από Μπάφας Β.
Στοιχεία έκδοσης: 1979

Σεμινάριο