10
από Μπέσκος Δημήτριος Ε.
Στοιχεία έκδοσης: 1993

Εισήγηση σεμιναρίου
12
από Μπέσκος Δημήτριος Ε.
Στοιχεία έκδοσης: 1989

Βιβλίο
13
από Μπέσκος Δημήτριος Ε.
Στοιχεία έκδοσης: 1989

Βιβλίο
14
από Μπέσκος Δημήτριος Ε.
Στοιχεία έκδοσης: 1988

Βιβλίο
15
από Μπέσκος Δημήτριος Ε.
Στοιχεία έκδοσης: 1986

Βιβλίο
16
από Μπέσκος Δημήτριος Ε.
Στοιχεία έκδοσης: 1978
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
17
από Μπέσκος Δημήτριος Ε.
Στοιχεία έκδοσης: 1978
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού