4
από Gauzin - Muller D.
Στοιχεία έκδοσης: 2003
Άλλοι συγγραφείς: '; ...Μπίκας Δ....

Βιβλίο
6
από Κοντολέων Κ., Μπίκας Δ.
Στοιχεία έκδοσης: 2002

Εισήγηση συνεδρίου
7
από Μπίκας Δ., Μυλωνάς Σ.
Στοιχεία έκδοσης: 1999

Εισήγηση συνεδρίου
13
από Μπίκας Δ.
Στοιχεία έκδοσης: 1990
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
15
από Μπίκας Δ., Παπαδόπουλος Μ.
Στοιχεία έκδοσης: 1987
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
16
από Παπαδόπουλος Μ., Μπίκας Δ.
Στοιχεία έκδοσης: 1987
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
17
από Μπίκας Δ., Παπαδόπουλος Μ.
Στοιχεία έκδοσης: 1987
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
20
από Μπίκας Δ.
Στοιχεία έκδοσης: 1973

Βιβλίο