1
από Μπίρης Κυπριανός Η.
Στοιχεία έκδοσης: 1995

Βιβλίο
3
4
από Μπίρης Κυπριανός Η.
Στοιχεία έκδοσης: 1977

Βιβλίο
6
από Μπίρης Κυπριανός Η.
Στοιχεία έκδοσης: 1973

Βιβλίο
8
από Μπίρης Κυπριανός Η.
Στοιχεία έκδοσης: 1973
Τα περιεχόμενα του σεμιναρίου
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση σεμιναρίου
10
από Μπίρης Κυπριανός Η.
Στοιχεία έκδοσης: 1967

Βιβλίο
11
από Μπίρης Κυπριανός Η.
Στοιχεία έκδοσης: 1966

Βιβλίο
12
από Μπίρης Κυπριανός Η.
Στοιχεία έκδοσης: 1966

Βιβλίο
13
από Μπίρης Κυπριανός Η.
Στοιχεία έκδοσης: 1966

Βιβλίο
16
από Μπίρης Κυπριανός Η.
Στοιχεία έκδοσης: 1964
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
17
από Μπίρης Κυπριανός Η.
Στοιχεία έκδοσης: 1964
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
18
από Μπίρης Κυπριανός
Στοιχεία έκδοσης: 1963
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού