1
από Μπίρης Κώστας Η.
Στοιχεία έκδοσης: 2017
Θέματα: '; ...Μπίρης Κώστας Η. (1899-1980)...

Βιβλίο
2
από Μπίρης Κώστας.
Στοιχεία έκδοσης: 1971

Βιβλίο
3
από Μπίρης Κώστας.
Στοιχεία έκδοσης: 1971

Βιβλίο
4
από Μπίρης Κώστας
Στοιχεία έκδοσης: 1962

Βιβλίο
5
από Μπίρης Κώστας Η.
Στοιχεία έκδοσης: 1962

Άρθρο περιοδικού
6
από Μπίρης Κώστας Η.
Στοιχεία έκδοσης: 1960

Βιβλίο
7
από Μπίρης Κώστας Η.
Στοιχεία έκδοσης: 1959

Βιβλίο
12
από Μπίρης Κώστας
Στοιχεία έκδοσης: 1958
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
13
14
από Μπίρης Κώστας
Στοιχεία έκδοσης: 1958
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
15
από Μπίρης Κώστας
Στοιχεία έκδοσης: 1957

Βιβλίο
16
από Μπίρης Κώστας Η.
Στοιχεία έκδοσης: 1957
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
17
από Μπίρης Κώστας Η.
Στοιχεία έκδοσης: 1957
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
18
από Μπίρης Κώστας
Στοιχεία έκδοσης: 1956

Βιβλίο
19
από Μπίρης Κώστας
Στοιχεία έκδοσης: 1956

Βιβλίο