1
από Μπίρης Κώστας Η.
Στοιχεία έκδοσης: 2017
Θέματα: '; ...Μπίρης Κώστας Η. (1899-1980)...

Βιβλίο
2
από Μπίρης Κώστας Η.
Στοιχεία έκδοσης: 1962

Άρθρο περιοδικού
3
από Μπίρης Κώστας Η.
Στοιχεία έκδοσης: 1960

Βιβλίο
7
από Μπίρης Κώστας Η.
Στοιχεία έκδοσης: 1959

Βιβλίο
8
από Μπίρης Κώστας Η.
Στοιχεία έκδοσης: 1957
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
9
από Μπίρης Κώστας Η.
Στοιχεία έκδοσης: 1957
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
10
από Μπίρης Κώστας Η.
Στοιχεία έκδοσης: 1954
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
12
13
από Μπίρης Κώστας Η.
Στοιχεία έκδοσης: 1954
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
15
από Μπίρης Κώστας Η.
Στοιχεία έκδοσης: 1953
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
16
από Μπίρης Κώστας Η.
Στοιχεία έκδοσης: 1953
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
17
19
από Μπίρης Κώστας Η.
Στοιχεία έκδοσης: 1953
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού