1
από Μπίρης Κώστας Η.
Στοιχεία έκδοσης: 2017
Θέματα: '; ...Μπίρης Κώστας Η. (1899-1980)...

Βιβλίο
2
από Μπίρης Κώστας Η.
Στοιχεία έκδοσης: 1962

Άρθρο περιοδικού
6
από Μπίρης Κώστας Η.
Στοιχεία έκδοσης: 1957
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
7
από Μπίρης Κώστας Η.
Στοιχεία έκδοσης: 1957
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
9
11
από Μπίρης Κώστας Η.
Στοιχεία έκδοσης: 1954
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
12
από Μπίρης Κώστας Η.
Στοιχεία έκδοσης: 1954
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
13
από Μπίρης Κώστας Η.
Στοιχεία έκδοσης: 1953
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
14
16
από Μπίρης Κώστας Η.
Στοιχεία έκδοσης: 1953
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
17
από Μπίρης Κώστας Η.
Στοιχεία έκδοσης: 1953
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
19
από Μπίρης Κώστας Η.
Στοιχεία έκδοσης: 1939
Το πλήρες κείμενο στο Διαδίκτυο

Άρθρο περιοδικού
20
από Μπίρης Κώστας Η.
Στοιχεία έκδοσης: 1939
Το πλήρες κείμενο
Η περίληψη του άρθρου στα γαλλικά
Μέγαρον Αμβροσίου Ράλλη, η κατόπιν Αγγλική πρεσβεία. Αρχιτέκτων Σταμάτιος Κλεάνθης - 1835
Τα παλαιά ανάκτορα. Αρχιτέκτων Φρειδερίκος Γκαϊρντερ - 1836 και Το Πανεπιστήμιον. Αρχιτέκτων Χριστιανός Χάνσεν - 1839
Το Αρσάκειον. Αρχιτέκτων Λύσανδρος Καυταντζόγλου 1846
Το Πολυτεχνείον. Αρχιτέκτων Λύσανδρος Καυταντζόγλου 1862 και Αριστερά πτέρυξ του Πολυτεχνείου
Η Ακαδημία. Αρχιτέκτων Φεόφιλος Χάνσεν 1860, Η Βιβλιοθήκη. Αρχιτέκτων Θεόφιλος Χάνσεν 1860 και Μέγαρον Α.Δημητρίου, η σημερινή Μεγάλη Βρεττανία. Αρχιτέκτων Θεόφιλος Χάνσεν 1843
Το Οφθαλμιατρείον. Αρχιτέκτων Θεόφιλος Χάνσεν 1850 και κατόπιν Λύσανδρος Καυταντζόγλου και Η Βουλή. Αρχιτέκτων Γεώργιος Μπουλανζέ
Το Μέγαρον Σλήμαν. Αρχιτέκτων Ερνέστος Τσίλλερ και Οικία Ι.Κυριακού, εις την γωνίαν Ακαδημίας-Ομήρου. Αρχιτέκτων Ερνέστος Τσίλλερ
Το Μέγαρον Σερπιέρη, η σημερινή Αγροτική Τράπεζα, εις την γωνίαν Πανεπιστημίου Εδουάρδου Λώ. Αρχιτέκτων Αναστάσιος Θεοφιλάς
Οικία Σκουλούδη εις την γωνίας Συντάγματος-Σταδίου. Αρχιτέκτων Τρούμπ και Οικία Μαύρου, η κατόπιν τουρκική Πρεσβεία, εις την γωνίαν Αμαλίας-Γ.Σουρή. Αρχιτέκτων Μούσης
Οικία Εμμ.Μπενάκη εις την γωνίαν Βασ.Σοφίας-Κουμπάρη. Αρχιτέκτων Αναστάσιος Μεταξάς και Οικία Γρ.Λιβιεράτου εις την γωνίαν Πατησίων-Ηπείρου. Αρχιτέκτων Αλέξανδρος Νικολούδης

Άρθρο περιοδικού