1
3
από Μπίρης Μάνος Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 2003

Βιβλίο
4
από Μπίρης Μάνος Γ., Καρδαμίτση-Αδάμη Μάρω
Στοιχεία έκδοσης: 2001

Βιβλίο
5
από Μπίρης Μάνος Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 1987

Βιβλίο
6
από Μπίρης Μάνος Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 1972

Φυλλάδιο