4
από Μπακιρτζής Αναστάσιος Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 1998

Βιβλίο
5
από Μπακιρτζής Αναστάσιος Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 1998
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση ημερίδας
6
από Μπακιρτζής Αναστάσιος Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 1998
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
9

Εισήγηση συνεδρίου