1
Αρχιτέκτονες: Μπαλάνος Αριστείδης, Αγγελόπουλος Η.
Διεύθυνση: Αθήνα, Σταδίου και Πλατεία Κολοκοτρώνη

Κτίριο
2
Αρχιτέκτονες: Troump Eugene, Μπαλάνος Αριστείδης
Διεύθυνση: Αθήνα, Αιόλου

Κτίριο