2

Οπτικός δίσκος
4
από Μπαλαράς Κ., Ferreira C.I., Grossman G., Henning H.M., Podesser E., Wang L., Wiemken E.
Στοιχεία έκδοσης: 2003

Οπτικός δίσκος
6
από Μπαλαράς Κ., Δρούτσα Κ., Αργυρίου Α.
Στοιχεία έκδοσης: 1999

Εισήγηση συνεδρίου
8

Εισήγηση συνεδρίου
10

Εισήγηση συνεδρίου