9
από Μπαρούνης Α.
Στοιχεία έκδοσης: 1996
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση ημερίδας
10
από Μπαρούνης Α.
Στοιχεία έκδοσης: 1996
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
11
από Μπαρούνης Α.
Στοιχεία έκδοσης: 1995
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα της ημερίδας

Εισήγηση ημερίδας
12
από Μπαρούνης Α.
Στοιχεία έκδοσης: 1995
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

Εισήγηση συνεδρίου
18
από Μπαρούνης Α.
Στοιχεία έκδοσης: 1985

Βιβλίο
19
από Μπαρούνης Α.
Στοιχεία έκδοσης: 1985

Βιβλίο
20
από Μπαρούνης Α.
Στοιχεία έκδοσης: 1984

Βιβλίο