1

Κτίριο
2
Αρχιτέκτονες: Μπασκόζος Βασίλης, Πασσάλογλου Ν., Τσαγκαράκη Δαρεία
Διεύθυνση: ʼγιος Στέφανος

Κτίριο
3
Αρχιτέκτονας: Μπασκόζος Βασίλης
Διεύθυνση: Αθήνα

Κτίριο