1
από Μπατζιάς Φ.
Στοιχεία έκδοσης: 1999

Εισήγηση συνεδρίου
6
από Μπατζιάς Φ.
Στοιχεία έκδοσης: 1990
Το πλήρες κείμενο

Διάλεξη
10
από Μπατζιάς Φ., Αρναούτης Σ.
Στοιχεία έκδοσης: 1988

Εισήγηση συνεδρίου
11
από Μπατζιάς Φ., Αρναούτης Σ.
Στοιχεία έκδοσης: 1988

Εισήγηση συνεδρίου
12
από Μπατζιάς Φ., Σιγάλας Ι.
Στοιχεία έκδοσης: 1988

Εισήγηση συνεδρίου
19
από Μπατζιάς Φ.
Στοιχεία έκδοσης: 1985

Εισήγηση συνεδρίου