4
από Κουτσίκος Α., Μπαϊμπάς Α., Παπαδόπουλος Ν.
Στοιχεία έκδοσης: 1996

Άγνωστο
6
από Κουτσίκος Α., Μπαϊμπάς Α., Παπαδόπουλος Ν.
Στοιχεία έκδοσης: 1989

Άγνωστο
7
από Κουτσίκος Α., Μπαϊμπάς Α., Παπαδόπουλος Ν.
Στοιχεία έκδοσης: 1987

Άγνωστο
8
από Μπαϊμπάς Α.
Στοιχεία έκδοσης: 1986
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση σεμιναρίου
9
από Μπαϊμπάς Α.
Στοιχεία έκδοσης: 1986
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού