3
από Κουτσίκος Α., Μπαϊμπάς Α., Παπαδόπουλος Ν.
Στοιχεία έκδοσης: 2000

Βιβλίο
5
από Κουτσίκος Α., Μπαϊμπάς Α., Παπαδόπουλος Ν.
Στοιχεία έκδοσης: 1987

Βιβλίο
6
από Κουτσίκος Α., Μπαϊμπάς Α., Παπαδόπουλος Ν.
Στοιχεία έκδοσης: 1987

Βιβλίο
7
από Μπαϊμπάς Α.
Στοιχεία έκδοσης: 1986
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
8
από Μπαϊμπάς Α.
Στοιχεία έκδοσης: 1986
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση σεμιναρίου