2
από Σταθόπουλος Σ., Μπαϊρακτάρης Δ.
Στοιχεία έκδοσης: 2004
Το πλήρες κείμενο στο Διαδίκτυο

3
από Μπαϊρακτάρης Δ.
Στοιχεία έκδοσης: 1993
Το πλήρες κείμενο (από την έκδοση των Τεχν. Χρονικών)

Εισήγηση ημερίδας
4
από Μπαϊρακτάρης Δ.
Στοιχεία έκδοσης: 1993
Το πλήρες κείμενο (από την έκδοση των Τεχν. Χρονικών)

Άρθρο περιοδικού
9
από Μπαϊρακτάρης Δ.
Στοιχεία έκδοσης: 1986
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του σεμιναρίου

Εισήγηση σεμιναρίου
10
από Μπαϊρακτάρης Δ.
Στοιχεία έκδοσης: 1983

Βιβλίο
13
από Μπαϊρακτάρης Δ.
Στοιχεία έκδοσης: 1978
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
16
από Μπαϊρακτάρης Δ.
Στοιχεία έκδοσης: 1978
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση συνεδρίου