2
από Μπαϊρακτάρης Δημ.
Στοιχεία έκδοσης: 1978
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του σεμιναρίου

Εισήγηση σεμιναρίου
7
από Μπαϊρακτάρης Δημ.
Στοιχεία έκδοσης: 1977
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του σεμιναρίου

Εισήγηση σεμιναρίου
8
από Μπαϊρακτάρης Δημ
Στοιχεία έκδοσης: 1977
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του σεμιναρίου

Εισήγηση σεμιναρίου
10
από Μπαϊρακτάρης Δημ.
Στοιχεία έκδοσης: 1973
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
11
από Μπαϊρακτάρης Δημ.
Στοιχεία έκδοσης: 1973
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού