1
από Μπεργελές Γιώργος
Στοιχεία έκδοσης: 2011
Το κείμενο της εισήγησης:

Εισήγηση συνεδρίου
3
από Μπεργελές Γιώργος
Στοιχεία έκδοσης: 2006

Βιβλίο
4
από Μπεργελές Γιώργος, Κακαράς Ε.
Στοιχεία έκδοσης: 2000

Βιβλίο
5
από Μπεργελές Γιώργος
Στοιχεία έκδοσης: 1999
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση συνεδρίου
6

Βιβλίο
9
από Μπεργελές Γιώργος
Στοιχεία έκδοσης: 1995

Βιβλίο
12
από Μπεργελές Γιώργος
Στοιχεία έκδοσης: 1994

Βιβλίο
13

Βιβλίο
16

Εισήγηση συνεδρίου
17
από Ρώσσης Κ., Μπεργελές Γιώργος
Στοιχεία έκδοσης: 1993
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
19
από Μπεργελές Γιώργος
Στοιχεία έκδοσης: 1991

Μελέτη