1
από Μπλανάς Σπύρος
Στοιχεία έκδοσης: 2006

Διπλωματική Εργασία
2
από Μπλάνας Σπύρος
Στοιχεία έκδοσης: 1983

Βιβλίο
3
από Μπλάνας Σπύρος
Στοιχεία έκδοσης: 1967
Το πλήρες κείμενο
Η αγγλική περίληψη

Άρθρο περιοδικού