1
από Μπούρας Χαράλαμπος Θ., Μπούρα Λ.
Στοιχεία έκδοσης: 2002

Βιβλίο
2
από Μπούρας Χαράλαμπος Θ., Ζάμπας Κ.
Στοιχεία έκδοσης: 2001

Βιβλίο
3
από Μπούρας Χαράλαμπος Θ.
Στοιχεία έκδοσης: 2001

Βιβλίο
6
από Μπούρας Χαράλαμπος Θ.
Στοιχεία έκδοσης: 1994

Βιβλίο
9
από Μπούρας Χαράλαμπος Θ.
Στοιχεία έκδοσης: 1992

Βιβλίο
10
από Μπούρας Χαράλαμπος Θ.
Στοιχεία έκδοσης: 1991

Βιβλίο
11
από Κορρές Μανόλης, Μπούρας Χαράλαμπος Θ.
Στοιχεία έκδοσης: 1983

Βιβλίο
12
από Κορρές Μανόλης, Μπούρας Χαράλαμπος Θ.
Στοιχεία έκδοσης: 1983

Βιβλίο
13
από Μπούρας Χαράλαμπος Θ.
Στοιχεία έκδοσης: 1982

Βιβλίο
14
από Μπούρας Χαράλαμπος Θ.
Στοιχεία έκδοσης: 1980

Βιβλίο
15
από Μπούρας Χαράλαμπος Θ.
Στοιχεία έκδοσης: 1975

Βιβλίο
16
από Μπούρας Χαράλαμπος Θ., Μπούρα Λ.
Στοιχεία έκδοσης: 1972

Φυλλάδιο
17
από Μπούρας Χαράλαμπος Θ.
Στοιχεία έκδοσης: 1968

Βιβλίο
18
από Μπούρας Χαράλαμπος Θ.
Στοιχεία έκδοσης: 1965

Διδακτορική Διατριβή
19
από Λαμπάκης Α., Μπούρας Χαράλαμπος Θ.
Στοιχεία έκδοσης: 1964
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
20