2
από Μπούτου-Λεμπέση Ε.
Στοιχεία έκδοσης: 2006

Βιβλίο
3
από Μπούτου-Λεμπέση Ε.
Στοιχεία έκδοσης: 1999
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
4
από Μπούτου-Λεμπέση Ε.
Στοιχεία έκδοσης: 1999
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση ημερίδας
5
από Μπούτου-Λεμπέση Ε.
Στοιχεία έκδοσης: 1998
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
6
από Μπούτου-Λεμπέση Ε.
Στοιχεία έκδοσης: 1998
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση ημερίδας