1
Αρχιτέκτονες: Κασσάνδρας Βασίλειος, Μπόνης Λεωνίδας
Διεύθυνση: Αθήνα, Πανεπιστημίου 48

Κτίριο
2
Αρχιτέκτονες: Ducoux H., Μπόνης Λεωνίδας
Διεύθυνση: Λυκαβηττος, Λυκαβηττού 10 και Σόλωνος 35

Κτίριο
3
Αρχιτέκτονες: Κασσάνδρας Βασίλειος, Μπόνης Λεωνίδας
Διεύθυνση: Αθήνα, Βουκουρεστίου και Πανεπιστημίου

Κτίριο
4
Αρχιτέκτονες: Μπόνης Λεωνίδας, Ducoux H.
Διεύθυνση: Αθήνα, Σόλωνος 35 και Λυκαβηττού 10

Κτίριο