4
από Μυλωνάς Κ. Μ.
Στοιχεία έκδοσης: 1984

Βιβλίο
5
από Μυλωνάς Κ. Μ.
Στοιχεία έκδοσης: 1985

Βιβλίο
7
από Μυλωνάς Κ. Μ., Ζαννής Π.
Στοιχεία έκδοσης: 1980

Βιβλίο
9
από Μυλωνάς Κ. Μ., Rockey K.
Στοιχεία έκδοσης: 1961

Βιβλίο
10
από Μυλωνάς Κ. Μ., Drucker D.
Στοιχεία έκδοσης: 1961

Βιβλίο