3
από Μυλόπουλος Γιάννης Α.
Στοιχεία έκδοσης: 2005
Το πλήρες κείμενο στο Διαδίκτυο

Εισήγηση ημερίδας
5
από Μυλόπουλος Γιάννης Α.
Στοιχεία έκδοσης: 2004
Το πλήρες κείμενο στο Διαδίκτυο

Εισήγηση ημερίδας
8
από Μυλόπουλος Γιάννης Α.
Στοιχεία έκδοσης: 2003

Εισήγηση ημερίδας
9
από Μυλόπουλος Γιάννης Α.
Στοιχεία έκδοσης: 2002
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση ημερίδας
18
από Μυλόπουλος Γιάννης Α., Κολοκυθά Ε.
Στοιχεία έκδοσης: 1996
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

Εισήγηση συνεδρίου