1
από Χριστοδούλου Μ., Νάκος Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 1999

Βιβλίο
2
από Νάκος Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 1998

Φυλλάδιο
3
από Σχοινάς Κ., Νάκος Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 1998

Βιβλίο
4
από Ανέστης Γ., Νάκος Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 1997

Βιβλίο
5
από Σχοινάς Κ., Νάκος Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 1997

Βιβλίο
6
από Βαρδάκης Γ., Νάκος Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 1997

Βιβλίο
7
από Μαυρουδή Ο., Νάκος Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 1996

Βιβλίο
8
από Χριστοδούλου Μ., Νάκος Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 1996

Βιβλίο
9
από Ανέστης Γ., Νάκος Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 1996

Βιβλίο
11
από Οικονόμου Αρίσταρχος Σπ., Νάκος Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 1992

Βιβλίο
12
από Νάκος Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 1991

Βιβλίο
13
από Νάκος Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 1974

Βιβλίο