1
από Νεγρεπόντη-Δελιβάνη Μαρία, ΠΟΡΤΑΡΙΤΟΥ Β.
Στοιχεία έκδοσης: 1985

Μελέτη
2
από Νεγρεπόντη-Δελιβάνη Μαρία
Στοιχεία έκδοσης: 1983

Βιβλίο
3
από Νεγρεπόντη-Δελιβάνη Μαρία
Στοιχεία έκδοσης: 1981

Βιβλίο
5
από Νεγρεπόντη-Δελιβάνη Μαρία, ΠΟΡΤΑΡΙΤΟΥ Β.
Στοιχεία έκδοσης: 1979

Βιβλίο
6

Βιβλίο
7
από Νεγρεπόντη-Δελιβάνη Μαρία
Στοιχεία έκδοσης: 1974

Βιβλίο