10
από Νικηφοριάδης Αγγελος Λ.
Στοιχεία έκδοσης: 1992
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
11
από Νικηφοριάδης Αγγελος Λ.
Στοιχεία έκδοσης: 1992
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του σεμιναρίου

Εισήγηση σεμιναρίου
12
από Νικηφοριάδης Αγγελος Λ.
Στοιχεία έκδοσης: 1992
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του σεμιναρίου

Εισήγηση σεμιναρίου
16
από Νικηφοριάδης Αγγελος Λ.
Στοιχεία έκδοσης: 1989
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
17

Βιβλίο
18

Βιβλίο