2
Αρχιτέκτονας: Νικολακόπουλος Παντελής
Διεύθυνση: Κιούρκα

Κτίριο