6
από Νικολαϊδης Αθανάσιος Β.
Στοιχεία έκδοσης: 1996

Εισήγηση ημερίδας
7
από Νικολαϊδης Αθανάσιος Β.
Στοιχεία έκδοσης: 1996

Διπλωματική Εργασία
10
από Νικολαϊδης Αθανάσιος Β.
Στοιχεία έκδοσης: 1995
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα της ημερίδας

Εισήγηση ημερίδας
11
από Terzaghi Karl, Peck Ralph B.
Στοιχεία έκδοσης: 1994
Άλλοι συγγραφείς: '; ...Νικολαϊδης Αθανάσιος Β....

Βιβλίο
13
από Νικολαϊδης Αθανάσιος Β.
Στοιχεία έκδοσης: 1990
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του σεμιναρίου

Εισήγηση σεμιναρίου
16
Στοιχεία έκδοσης: 1973
Άλλοι συγγραφείς: '; ...Νικολαϊδης Αθανάσιος Β....
Το πλήρες κείμενο στο Διαδίκτυο

Βιβλίο
17
από Pflueger A.
Στοιχεία έκδοσης: 1970
Άλλοι συγγραφείς: '; ...Νικολαϊδης Αθανάσιος Β....

Βιβλίο
18
από Terzaghi Karl, Peck Ralph B.
Στοιχεία έκδοσης: 1969
Άλλοι συγγραφείς: '; ...Νικολαϊδης Αθανάσιος Β....

Βιβλίο
19
από Israelsen Orson W....., Hansen V.
Στοιχεία έκδοσης: 1968
Άλλοι συγγραφείς: '; ...Νικολαϊδης Αθανάσιος Β....

Βιβλίο