5
από Νικολαϊδης Ι.
Στοιχεία έκδοσης: 1986

Μεταπτυχιακή Διατριβή
6
από Νικολαϊδης Ι., Δαρειώτης Νικ.
Στοιχεία έκδοσης: 1985

Διπλωματική Εργασία
7
από Νικολαϊδης Ι., Παράς Σ., Καράμπελας Α.
Στοιχεία έκδοσης: 1985

Εισήγηση συνεδρίου