2
από Νικολαϊδης Ν.
Στοιχεία έκδοσης: 1998

Μεταπτυχιακή Διατριβή
3
από Νικολαϊδης Ν.
Στοιχεία έκδοσης: 1993

Βιβλίο
4
από Νικολαϊδης Ν., Χριστοδουλόπουλος Α.
Στοιχεία έκδοσης: 1989

Βιβλίο
6
από Νικολαϊδης Ν.
Στοιχεία έκδοσης: 1987

Διπλωματική Εργασία
9
από Νικολαϊδης Ν., Εξάρχου Μ.
Στοιχεία έκδοσης: 1970

Βιβλίο
12
από Νικολαϊδης Ν.
Στοιχεία έκδοσης: 1959
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
13
Αρχιτέκτονας: Νικολαίδης Ν.
Διεύθυνση: Εκάλη, Πανός και Θησέως

Κτίριο
14
Αρχιτέκτονας: Νικολαίδης Ν.
Διεύθυνση: Εκάλη, Στρατάρχου Α. Παπάγου

Κτίριο