1
Αρχιτέκτονες: Ζιγιερών Γκαστών, Νικολούδης Αλέξανδρος
Διεύθυνση: Αθήνα, Ηρακλείτου 10 και Σκουφά

Κτίριο
2
Αρχιτέκτονας: Νικολούδης Αλέξανδρος
Διεύθυνση: Αθήνα, Ακαδημίας και Ιπποκράτους

Κτίριο
3
Αρχιτέκτονας: Νικολούδης Αλέξανδρος
Διεύθυνση: Αθήνα, Πανεπιστημίου 41

Κτίριο
4
Αρχιτέκτονας: Νικολούδης Αλέξανδρος
Διεύθυνση: Αθήνα, Πατησίων και Ηπείρου

Κτίριο
5
Αρχιτέκτονας: Νικολούδης Αλέξανδρος
Διεύθυνση: Αθήνα, Πατησίων και Ηπείρου

Κτίριο
6
Αρχιτέκτονας: Νικολούδης Αλέξανδρος
Διεύθυνση: Πειραιάς

Κτίριο
7
Αρχιτέκτονας: Νικολούδης Αλέξανδρος

Κτίριο