1
από Σκαρμούτσος Δ., Νικολόπουλος Π., Tietz Frank
Στοιχεία έκδοσης: 2002

Εισήγηση συνεδρίου
2

Εισήγηση συνεδρίου
5
από Τσόγκα Α., Σκαρμούτσος Δ., Νικολόπουλος Π.
Στοιχεία έκδοσης: 1997

Εισήγηση συνεδρίου
6
από Νικολόπουλος Π.
Στοιχεία έκδοσης: 1995

Βιβλίο
7
από Παπαμαντέλλος Δ., Νικολόπουλος Π.
Στοιχεία έκδοσης: 1995

Βιβλίο
8
από Νικολόπουλος Π.
Στοιχεία έκδοσης: 1993

Βιβλίο
11
από Νικολόπουλος Π.
Στοιχεία έκδοσης: 1981

Βιβλίο
12
από Νικολόπουλος Π.
Στοιχεία έκδοσης: 1972

Βιβλίο
13