1
από Cinquegrana de Divitiis L., Andria S., Piccioli C.
Στοιχεία έκδοσης: 1997
...Νομαρχία Δωδεκανήσου...
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση συνεδρίου
2
από Tukel Yavuz Aysil
Στοιχεία έκδοσης: 1997
...Νομαρχία Δωδεκανήσου...
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση συνεδρίου
3
από Ahunbay Zeynep
Στοιχεία έκδοσης: 1997
...Νομαρχία Δωδεκανήσου...
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση συνεδρίου
4
από Bellomo Mariangela, D'Agostino Salvatore
Στοιχεία έκδοσης: 1997
...Νομαρχία Δωδεκανήσου...
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση συνεδρίου
5
από Benfari Michele
Στοιχεία έκδοσης: 1997
...Νομαρχία Δωδεκανήσου...
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση συνεδρίου
6
από Borasi Vincenzo, Aiello Maurizio
Στοιχεία έκδοσης: 1997
...Νομαρχία Δωδεκανήσου...
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση συνεδρίου
7
από Borasi Vincenzo, Lerda M., Rella M.
Στοιχεία έκδοσης: 1997
...Νομαρχία Δωδεκανήσου...
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση συνεδρίου
8
από Borasi Vincenzo, Piantanida Paolo
Στοιχεία έκδοσης: 1997
...Νομαρχία Δωδεκανήσου...
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση συνεδρίου
9
από Cacciaquerra Giorgio, Gatti Maria Paola
Στοιχεία έκδοσης: 1997
...Νομαρχία Δωδεκανήσου...
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση συνεδρίου
10
από Bertolini Cestari Clara
Στοιχεία έκδοσης: 1997
...Νομαρχία Δωδεκανήσου...
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση συνεδρίου
11
...Νομαρχία Δωδεκανήσου...
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση συνεδρίου
12
...Νομαρχία Δωδεκανήσου...
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση συνεδρίου
13
από Michieletto Piero, Morelli Marina
Στοιχεία έκδοσης: 1997
...Νομαρχία Δωδεκανήσου...
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση συνεδρίου
14
από Πουλημένος Γρηγόρης, Δανιήλ Μ., Πρόιος Μ.
Στοιχεία έκδοσης: 1997
...Νομαρχία Δωδεκανήσου...
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση συνεδρίου
15
από Boke Hasan, Gokturk Hale, Caner-Saltik Emine N.
Στοιχεία έκδοσης: 1997
...Νομαρχία Δωδεκανήσου...
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση συνεδρίου
16
από Ribeiro Carrott M.M.L., Farinha Antunes J.L., Carrott P.J.M.
Στοιχεία έκδοσης: 1997
...Νομαρχία Δωδεκανήσου...
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση συνεδρίου
17
από Vecchi de Antonio, Fiandaca Ornella
Στοιχεία έκδοσης: 1997
...Νομαρχία Δωδεκανήσου...
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση συνεδρίου
18
από Sterflinger Katgia, Krumbein Wolfgang E.
Στοιχεία έκδοσης: 1997
...Νομαρχία Δωδεκανήσου...
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση συνεδρίου
19
από Terreros G.G., Alcalde M.
Στοιχεία έκδοσης: 1997
...Νομαρχία Δωδεκανήσου...
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση συνεδρίου
20
από Turkington A.V., Smith B.J., Whalley W.B.
Στοιχεία έκδοσης: 1997
...Νομαρχία Δωδεκανήσου...
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση συνεδρίου