1
από Ντόκας Λάμπρος
Στοιχεία έκδοσης: 1975
Το πλήρες κείμενο στο Διαδίκτυο

Βιβλίο
3
από Ντόκας Λάμπρος
Στοιχεία έκδοσης: 1973
Το πλήρες κείμενο στο Διαδίκτυο

Βιβλίο
4
από Ντόκας Λάμπρος
Στοιχεία έκδοσης: 1965

Διδακτορική Διατριβή